Tarihin Doğuşu

Yayınlandığı yer: http://sonkule.com/tarihin-dogusu/

Tarihin tohumları, insanlığın kendi kültürel geçmişini sözlü biçimde dilden dile aktarmasıyla atılmıştır. Bu dilden dile aktarılan geçmiş ya da geçmiş olduğu sanılan olgular, hem varoluş için temel motivasyon kaynağı,  hem de geçmişle kültürel bir sürekliliğin olduğunun göstergesiydiler. İnsanlık, gelişim için kolektif hafızaya duyduğu ihtiyacını, soyut ve somut geçmiş tecrübeleri dilden dile aktarıp ortak bilinci körükleyerek…

6 Beğeni