Biraz Saçmalama, Biraz da Şehrin Ateşlisi Harley...

Yayınlandığı yer: http://sonkule.com/index.php/2019/03/29/biraz-sacmalama-biraz-da-sehrin-ateslisi-harley/

Çizgiroman sonsuz olasılıklı, sonsuz esneklikte bir mecra. ‘Çizgiroman tadında’ tabiri de konuya ilgisiz ya da hasbelkader ilgili taraflar nazarında bile kabul görmeye başladı çizgiromanın yükselişiyle birlikte. İfade, absürtlüğün, inanılmazın, gerçeküstülüğün, olağandışılığın kabul gördüğünü hatta takdir edildiğini barındırıyor bünyesinde… Hemen yazalım bir senaryo… Halley kuyruklu yıldızı aslında bir gezegen yutucudur ve her 75 yıllık döngüsünde büyük…