Batman: Dark Victory

Yayınlandığı yer: http://sonkule.com/index.php/2019/03/03/batman-dark-victory/

Tatil katilinin Gotham’da terör estirmesinin, Harvey Dent’in Two Face olmasının üzerinden bir yıl geçmiştir. Gotham’da yeni bir savcı vardır. Savcının Batman’e yaklaşımı farklıdır. Batman eskisi kadar anlayış görmemektedir. Polis şefi olan Gordon ise birçok sorun ile uğraşmaktadır. Bir yandan yeni savcı ile anlaşmaya çalışmakta, bir yandan eski dostu Batman’in yarattığı soğukluğu aşmaya çalışmakta, diğer yandan…